Ail-ddatblygu safle Glyn Wylfa – canolbwyntio ar y dyfodol!

Tîm ymroddedig o drigolion y Waun sydd â nifer o sgiliau busnes a chymdeithasol cymunedol sefydlodd Glyn Wylfa Cyf. fel menter gymdeithasol ac Ymddiriedolaeth Ddatblygu. Y pwrpas oedd datblygu ac adnewyddu hen swyddfa Ystâd y Waun a’r safle o gwmpas a elwir yn Glyn Wylfa.

Mae’r safle’n wynebu Ffordd y Castell ac mae’n edrych dros safle Treftadaeth y Byd enwebedig Traphont Ddŵr y Waun.

Ynglŷn Glyn Wylfa

Gwirfoddoli yng Nglyn Wylfa

Mae cyfle i wirfoddoli mewn amrywiol swyddi ac mae’n cynnig cyfle gwych i gefnogi’r prosiect cymunedol hwn. Gallwch gysylltu â ni i gael mwy o wybodaeth.
Cael gwybod mwy