Manylion cyswllt

Ymholiadau a llogi: 01691 770460

Caffi Wylfa: 01691 770492

E-bost: enquiries@glynwylfa.co.uk

Glyn Wylfa Cyfyngedig, Ffordd y Castell, Y Waun, Wrecsam, LL14 5BS

Sut i gael hyd i ni

Store Locator


Cwmni Cyfyngedig drwy Warant 7351966. Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr.
Rydym wedi cofrestru ar gyfer TAW ac yn codi TAW pan fydd angen gwneud hynny. Rhif TAW. 119885178.