Teithiau Cerdded yn Wrecsam

Mae Glyn Wylfa mewn ardal wych o Gymru sy’n edrych ar draws Traphont Ddŵr Y Waun Telford, rhan o Safle Treftadaeth UNESCO’r Byd. Mae’n lle gwych i gerdded, heicio, beicio a mynd ar y gamlas gyda mynediad hawdd i Ddyffrynnoedd Ceiriog a Dyfrdwy hardd. Mae modd llogi cychod ym Marina cyfagos y Waun. Mae maes parcio ar gael ar y safle.